MRK1600.jpg

Kółko Włościanek Osiny-Krążkowy

Muzeum Ziemi Kępińskiej | From: Cyfrowe Archiwum Ziemi Kępińskiej