MZK3305-1.jpg

Pieczęć Dóbr Siemianice

Muzeum Ziemi Kępińskiej | From: Cyfrowe Archiwum Ziemi Kępińskiej