MRK2475-1.jpg

Pieczęć cechu szewskiego w Bralinie

From: Cyfrowe Archiwum Ziemi Kępińskiej