MRK2559-2-1.jpg

Szofar

Mzueum Ziemi Kępińskiej | From: Cyfrowe Archiwum Ziemi Kępińskiej