Browse Items (1 total)

  • Format is exactly "36 arkuszy o szerokości 31,5-32 cm; długość sumaryczna 1914 cm"