MZK4223.jpg

Towarzystwo śpiewu "Lutnia"

Muzeum Ziemi Kępińskiej | From: Cyfrowe Archiwum Ziemi Kępińskiej